Surface finishing automation of 3D printed objects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-05-15
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
60
Series
Abstract
Suihkumoottorin turbiinilavat valmistetaan perinteisesti joko taontamenetelmällä ja/tai CNC-koneistamalla. Taontaa varten tarvitaan kalliita koneita sekä kuuma ja vaarallinen työympäristö, kun taas CNC-koneistus tuottaa jätettä lastuina. Kumpikaan näistä valmistusmenetelmistä ei mahdollista onttojen onteloiden muodostamista tuotetun kappaleen sisään, joita voidaan käyttää jäähdytykseen turbiinin siivissä. 3D-tulostus mahdollistaisi tämän. Tässä työssä tutkitaan 3D-tulostettujen kappaleiden, kuten kaasuturbiinien kompressorilapojen, pintaviimeistelyn automatisoinnin toteutettavuutta. Lisäksi tutkitaan 3D-tulostettujen lasikuituveneiden muottien pintaviimeistelyä. Työ suoritettiin 3D-tulostamalla teräksestä valmistettu kompressorin siiven jäljennös ja UPM Formi-biokomposiittimateriaalista testikappaleet. Molemmille materiaaleille tutkittiin sopivinta hiomamateriaalia ja sille suotuisat parametrit. Lopullisena tavoitteena on löytää media ja menetelmä, mitkä vähentävät molempien materiaalien pinnankarheuden täyttämään teollisuuden vaatimukset.
Description
Supervisor
Särkkä, Simo
Thesis advisor
Nousiainen, Lauri
Keywords
robotics, automation process, surface finishing, manufacturing
Other note
Citation