On konstruoitava 500 kW:n tasavirtaturbogeneraattori, jonka n=3000, niin että se soveltuu rinnan työskentelemään Helsingin kaupungin sähkölaitoksen Kallion aseman raitiotieverkkoa syöttävien muuttajakoneiden kanssa. Vaikutusasteen tulee olla vähintäin 90,5 %

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1921
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Description
Supervisor
Heikinheimo, M.
Keywords
Other note
Citation