Ulkoistettujen tietotekniikkapalvelujen tarkastus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2004
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Tietotekniikka, Palvelut, Ulkoistaminen, Arviointi, Tietojärjestelmät
Other note
Citation