Tutkimus etupäässä kotitaloudessa käytettävien saniteettilaitteiden vedenkulutuksesta ja niiden aiheuttamasta painehäviöstä, huomioonottaen vedenpaineen vaihtelut, sekä tutkimuksen tulosten soveltaminen vesijohtojen mitoituksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1952
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
195 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Sarto, J.
Keywords
Other note
Citation