Alihankittavien koneistuskappaleiden valmistettavuuden suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-20
Department
Major/Subject
Solid Mechanics
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
fi
Pages
51+2
Series
Abstract
Tuotannon ja suunnitelun yhteistyö uusien tuotteiden luomisessa on olennaista kustannustehokkaiden konstruktioiden luomiseksi. Alihankintaprosessin tuomat kommunikaatihäiriöt estävät tätä yhteistyötä olennaisesti sisäiseen valmistukseen verrattuna. Työn tavoitteena on tutkia alihankittavien koneistuskappaleiden uudelleensuunnittelun potentiaalia hankintakustannusten ja toimitusaikojen pienentämiseksi. Työn teoriaosuudessa käsitellään tuotteen valmistettavuuden ja kustannuksen muodostumista sekä alihankkijan ja päähankkijan suunnitteluosaston yhteistyöprosesseja. Lisäksi työ sisältää case-esimerkin eräästä komponentin uudelleensuunnittelusta yhteistyössä alihankintayrityksen kanssa. Uudelleensuunnittelun seurauksena komponentin valmistuskustannuksia onnistuttiin madaltamaan keskimäärin 12\% sekä valmistuksen hitsausvaiheen kestoa jopa 90\%. Tämän lisäksi jatkuvan yhteistyöprosessin luomiselle suunnitteluosaston sekä alihankintayritysten välillä todettiin olevan tarve.

The collaboration between manufacturing and design departments is essential for creating economic and easily manufacturable products. The disruption of communication between the departments caused by outsourcing is a widely documented yet a current issue, requiring additional effort when compared to in-house production. The purpose of this thesis is to study the potential of redesigning subcontracted components for lower costs and easier manufacturability. The thesis consists of a literature review about the manufacturability of a product and design for manufacturability cooperation in a subcontracting process. In addition, the thesis contains a case example for the redesign process of a subcontracted component. In the case example, the requirements of the component are mapped and a new construction is created to enhance manufacturability. Finally, the results are validated using FEA. The proposed changes reduced the manufacturing costs by 12\% on average. In addition, the lead time of the welding stage of the production was reduced by almost 90\%. Furthermore, it was found that a co-operation process between subcontractors and the product development department would lead to long-term benefits purchasing costs and lead times.
Description
Supervisor
Partanen, Jouni
Thesis advisor
Valtonen, Erkki
Keywords
alihankinta, hankinta, DFMA, tuotesuunnittelu
Other note
Citation