Bittivainajien pikselikalmistot – hautaamisen ja suremisen rooli digitaalisissa peleissä

Loading...
Thumbnail Image
Access rights
openAccess
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Date
2019-12-18
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
25
3–27
Series
Pelitutkimuksen vuosikirja 2019, Pelitutkimuksen vuosikirja
Abstract
Digitaalisissa peleissä kuolemaa käytetään niin narratiivisena kuin pelimekaanisenakin elementtinä; mekaniikan kannalta vihollisten tai oman hahmon kuolema kertoo tyypillisesti suorituksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Kuoleman seuraamukset, kuten hautaaminen ja sureminen, ovat puolestaan esillä paljon vaihtelevammin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan bittivainajien matkaa kuoleman hetkestä viimeiseen leposijaansa pikselikalmistossa. Materiaalina käytettyjä pelejä lähestyttiin lähiluvun kautta, muodostaen kolme pääteemaa: Kuoleminen, Hautaaminen ja hautapaikat, sekä Sureminen pelimaailman sisällä. Löydösten perusteella voidaan ymmärtää kuoleman roolia pelisuunnittelussa: niin tarinankerronnassa, pelimekaniikassa kuin visuaalisessa esityksessäkin. Artikkeli avaa pelitutkimusta kuoleman tutkimuksen suuntaan tuoden peleissä usein trivialisoituun aiheeseen uutta näkökulmaa.

Death is a common event in digital games: at times as a narrative element, and most often as part of the game mechanics – the death of the player character or an enemy commonly follows from good or bad performance. However, the consequences of death, such as burial or mourning, have received little attention so far. In this study we analyze the last journeys of pixel bodies in games. Based on close reading, we have formed three main themes: Death, Burial and burial sites, and Mourning in the game world. The findings tell about the role of death in game design: storytelling, game mechanics and visuals. The article links game studies to death studies, bringing new analytical insight into a topic that has often been omitted or trivialized in digital games.
Description
Keywords
computer games, video games, death, mourning, burial, tietokonepelit, videopelit, kuolema, hautaus, suru
Other note
Citation
Joelsson , T & Reunanen , M 2019 , Bittivainajien pikselikalmistot – hautaamisen ja suremisen rooli digitaalisissa peleissä . in J Arjoranta , U Friman , R Koskimaa , F Mäyrä , O Sotamaa & J Suominen (eds) , Pelitutkimuksen vuosikirja 2019 . Pelitutkimuksen vuosikirja , Pelitutkimuksen seura ry. , pp. 3–27 . < http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2019/bittivainajien-pikselikalmistot-hautaamisen-ja-suremisen-rooli-digitaalisissa-peleissa >