Brake air gap reduction with position control

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-05-16
Department
Major/Subject
Mechanical engineering
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
67 + 0
Series
Abstract
This thesis is related to elevators, their elevator car mounted brakes that act on the guide rails, and centering those brakes to the guide rail. It is a study for a Floating hardware mount device, that consists of a look into elevator technology, exploring related patents, requirements derivation methods, exploring sub-component alternatives, deriving requirements based on what is currently known, and discussing limitations and possibilities of developing a Floating hardware mount device. Other devices featuring a centering function were found to have been patented in recent years, but not a similar device and application as envisioned in Floating hardware mount. A set of requirements were formulated. A number of sub-component alternatives were explored from literature, and a number of applicable solution alternatives were found for each sub-component or function. Limitations regarding requirements were found, especially considering the kinematics and forces. Possibilities regarding integrating the function to brake devices were found.

Tämä diplomityö liittyy hisseihin, niiden korijarruihin jotka tarttuvat johteisiin, ja näiden jarrulaitteiden keskittämiseen johteiden suhteen. Työ on tutkimus Floating hardware mount laitteesta, ja koostuu katsauksista hissiteknologiaan, patentteihin, vaatimusmäärittelyn metodeihin, alakomponenttien vaihtoehtoihin, vaatimusten johtamiseen nykytiedon pohjalta, ja keskusteluun Floating hardware mount laitteen kehittämisen rajoitteista ja mahdollisuuksista. Muita keskittämistoiminnolla varustettuja laitteita on patentoitu viime vuosina, mutta tarkalleen Floating hardware mountin kanssa samaan käyttöön soveltuvaa laitetta ei löydetty. Kokoelma vaatimuksia johdettiin. Alakomponenttien vaihtoehtoja etsittiin kirjallisuudesta, ja jokaiselle alakomponentille tai -toiminnolle löydettiin toteutusvaihtoehtoja. Vaatimuksista tunnistettiin puutteita, erityisesti kinemaattisten ja voimiin liittyvien vaatimusten osalta. Toiminnon integrointi jarrulaitteen osaksi havaittiin mahdollisena jatkokehityksen suuntana laitteelle.
Description
Supervisor
Banda, Osiris
Thesis advisor
Helenius, Juha
Keywords
elevators, requirements, sensors, actuators
Other note
Citation