Joustava 3D-tulostettu betonimuotti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | S harjoitus- ja seminaarityöt
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
17
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voiko 3D-tulostettuja muottipintoja käyttää betonin valamisessa siten, että muotin joustamisen kautta betonin pintaan tulee aaltoilevaa muotoa. Tutkimuksen inspiraationa toimi betonin valamisessa käytetyt kangasmuotit. Tulostettavista materiaaleista käytössä oli 3D-tulostuksessa hyvin yleinen materiaali PLA (polylaktidi), sekä joustavampi TPE (termoplastinen elastomeeri). Valukappaleet tehtiin neliön muotoisen puumuotin sisällä siten, että tutkimuksen kohteena oleva 3D-tulostettu muottipinta toimi muotin pohjana. PLA-muovi toimi muottina, mutta muodot jäivät niin pieniksi, että sille tuskin löytyy käyttöä käytännössä. TPE:llä saatiin selkeästi enemmän muotoa aikaan ja sitä voisi ehkä käyttääkin kangasmuotin tapaan. Tässä tutkimuksessa TPE:n avulla ei kuitenkaan saatu tuotettua betoniin aivan niin dramaattisia muotoja kuin kangasmuoteilla. Toisaalta materiaalia ei välttämättä viety äärirajoille ja jatkotutkimukselle voisi olla aihetta.
Description
Keywords
3D-tulostus, betoni, muotti, PLA, TPE
Other note
Citation