Availability of carrier grade application platforms

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 57
Series
Abstract
Olemme riippuvaisia mobiilioperaattoreiden palveluista. Palvelut jotka vain toimivat otetaan itsestäänselvyytenä eivätkä ne tunnu koskaan olevan rikki. Palvelut ovatkin suunniteltu toimimaan operaattoritason vikasietoisilla sovellusalustoilla. Operaattoritasoinen vikasietoisuus mielletäänkin usein korkeaksi käytettävyydeksi. Korkean käytettävyyden sovellusalustoilla on tiettyjä vaatimuksia, jotka tulee huomioida alustoja suunniteltaessa. Selkeitä ohjeita sovellusalustojen suunnittelemiseen ei ole julkisesti olemassa. Tosin valmistajakohtaisia ohjeistoja on löydettävissä. Tämä diplomityö tutkii vaatimuksia ja analysointimenetelmiä operaattoritasoisille sovellusalustoille. Esimerkkialusta on analysoitu löydettyjen menetelmien avulla. Analyysin ja vaatimusten pohjalta on luotu malli, jonka avulla korkean käytettävyyden alustoja voidaan suunnitella. Malli on testattu toimivaksi suunnittelemalla sen avulla sovellusalusta käyttäen oikeita vaatimuksia ja olemassa olevia palvelinkomponentteja. Suunnitelma on analysoitu ja tuloksia on verrattu korkean käytettävyyden vaatimuksiin. Analyysimenetelmät ja suunnittelumalli ovat todistetusti toimivia työkaluja korkean käytettävyyden alustojen suunnitteluun. Mallia hyödyntämällä on löydettävissä suunnittelusääntöjä, joiden avulla voidaan vaikuttaa alustan hintaan ja suorituskykyyn. Mallin käyttäjäkurinaksi soveltuvat järjestelmäarkkitehdit, joiden toimenkuvaan kuuluu suunnitella järjestelmiä operaattoritasoisten käyttökohteiden tarpeisiin.
Description
Supervisor
Virtanen, Teemupekka
Thesis advisor
Reinikainen, Mikko
Keywords
clustering, klusterointi, high availability, korkea käytettävyys, scalability, skaalautuvuus, platform, tietoliikennealusta
Other note
Citation