Jäälämpöpumppu ja sen soveltaminen kaukolämpöjärjestelmään

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
03.59
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Description
Supervisor
Jahkola, Antero
Thesis advisor
Helynen, Satu
Keywords
Other note
Citation