Passiivinen ilmanvaihto koulurakennuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
93 s. liitt.
Series
Abstract
Tutkimuksessa kehitettiin uuden tyyppinen passiivinen ilmanvaihtojärjestelmä Espooseen rakennettavaan Ruusutorpan kouluun. Ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa analysoitiin ympärivuotisella tietokone-simulaatiolla paikkakunnan referenssivuoden säätietoja ja tuulitunnelikokeilla mitattuja painekertoimia reunaehtoina käyttäen. Työssä kehitettiin lisäksi passiivisen ilmanvaihtojärjestelmän yleinen konsepti ja esitettiin lyhyt katsaus toteutetuista passiivisista ilmanvaihtojärjestelmistä. Tutkimuksessa tehtiin esiselvitykset kahden vaihtoehdon - hajautetun (raitisilmaradiaattori) ja keskitetyn järjestelmän toteutuskelpoisuudesta. Esiselvityksen pohjalta valittiin jatkotutkimukseen keskitetty järjestelmä. Hajautettu järjestelmä ei ollut toteutuskelpoinen lähinnä tarkoitukseen soveltuvien tuotteiden puuttumisen takia. Epävarmuutta lisäsivät myös tuloilman suodatukseen liittyvä suuri huoltotarve sekä järjestelmän huono tuulistabiilisuus. Kehitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä on keskitetty ulkoilman sisäänotto varusteltuna ionisoivalla suodatuksella, esilämmityksellä ja apupuhaltimella sekä luokkakohtaiset poistohormit. Apupuhallin käynnistyy, kun yhdenkin luokan hiilidioksidipitoisuus ylittää raja-arvon (1000 ppm). Apupuhallin on sijoitettu tulopuolelle, koska tutkimustulosten mukaan takaisinvirtausta poistohormeissa ei esiinny ja järjestelmä on näin mahdollisimman yksinkertainen ja helposti ohjattavissa. Koska apupuhallinta tarvitaan vain lämpimänä vuodenaikana, sen aiheuttamasta muutaman pascalin paineenkorotuksesta sisätiloissa ei ole haittaa. Kehitetty järjestelmä on tutkimuksen mukaan toteutuskelpoinen, ja sen toimivuus on osoitettu vuositason laskennalla. Onnistuneen ulkoilman keskitetyn sisäänoton ja poistojen sijoituksien ansiosta järjestelmä käyttää tuulitunnelimittausten mukaan tehokkaasti tuulivoimaa. Kuitenkin alhaisesta paikkakunnan tuulen nopeudesta ja suojaisesta rakennuspaikasta johtuen ilmanvaihtojärjestelmän käyttövoimasta 75 % tulee savupiippuvaikutuksesta ja 25 % tuulivoimasta. Apupuhallinta tarvitaan pääasiassa lämpimän ja tuulettoman sään tapauksessa, yhteensä alle 40 % lukuvuodesta.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Kurnitski, Jarek
Keywords
Other note
Citation