Ympäristöstään energiansa keräävien kenttälaitteiden liittäminen osaksi rakennusautomaatiojärjestelmää

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-06-10
Major/Subject
Talotekniikka
Mcode
IA 3023
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
81
Series
Description
Supervisor
Pakanen, Jouko
Thesis advisor
Ritari, Tero
Keywords
building automation, wireless technology, EnOcean, microcontroller, C-programming, IEC 61131-3, rakennusautomaatio, langaton tekniikka, EnOcean, mikrokontrolleri, C-ohjelma, IEC 61131-3
Other note
Citation