Highrise building for Pasila, Helsinki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
My thesis work is a study of a high-rise building on top of the current parking structure of Hartwall Arena (Helsinki Arena) in Pasila, Helsinki. The arena is located along ideal trafficable connections. It holds a variety of potential; services and functions unused for most of the time. By engaging the parking capacity of the arena into shared use it is possible to program 100.000 new square meters of building according to the parking rule of the Central Pasila zoning area. The presented building is 45.000m2 large. A big amount of construction on a limited site will automatically result in a high rise typology. The design, consisting of a tower and a plinth has a program varying from a sports hall to offices, hotel, shopping and housing. The focus of the thesis has been in the thematic and problematic of high rise architecture. The aim has been to research main fundaments of the typology and their application in present day Finland.

Diplomityöni aiheena on tornitalo Hartwall Areenan (Helsinki Areena) pysäköintikannen päälle Pasilaan. Areena sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella ja se pitää sisällään monia palveluita jotka ovat laajasti tarkastellen vajaakäytöllä. Valjastamalla areenan pysäköintilaitoksen parkkipaikat vuoroittaiskäyttöön mahdollistetaan Keski-Pasilan asemakaavan autopaikkamääräyksen mukaan yli 100.000k-m2:n lisärakentaminen. Itse suunnitelman toteutunut kerrosala on 45000k-m2. Suuri rakentamisen määrä rajallisella tontilla johtaa automaattisesti korkeaan rakentamiseen. Tornista ja jalustasta muodostuva suunnitelma pitää sisällään monenlaista ohjelmaa: Liikuntahallin, toimistoja, hotellin, kaupallisia palveluita, sekä asuntoja. Suunnitelmassa on keskitytty tornirakentamisen tematiikkaan ja problematiikkaan. Tarkoituksena on ollut tutkia typologian perusteita ja niiden soveltamismahdollisuuksia 2000-luvun Suomessa.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
infill building, täydennysrakentaminen, high rise building, tornitalo, skyscraper, pilvenpiirtäjä
Other note
Citation