Yleis- ja osayleiskaavojen käsittelyvaiheista ja kaava-asiakirjoista vuosina 1969-1984

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
8.20
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + liitt. 121
Series
Description
Supervisor
Tommola, Ensio
Keywords
Other note
Citation