Selluloosapolymeereistä nykykoruiksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Tässä kandidaatin opinnäytetyössä tutustuin neljään erilaiseen selluloosapolymeeriin materiaalitutkimuksen kautta. Tutkin näiden materiaalien piirteitä koestamalla ja käytin niiden ominaisuuksia nykykorujen valmistuksessa. Materiaalitutkimusosio sisältää kymmenen erilaista testiä valituille selluloosapolymeereille, joita ovat nanofibrillaarinen selluloosa (NFC), mikrofibrillaarinen selluloosa (MFC), mikrokiteinen selluloosa (MCC) ja karboksimetyyliselluloosa (CMC). Materiaalitutkimus ja nykykorujen valmistus on tehty pääasiassa CHEMARTSin laboratoriossa Otaniemessä. Opinnäytetyö sisältää teoreettisen tietoperustaosan, jossa käsitellään niin nykykorua kuin selluloosaa, tutkimuksellisen osan, jossa tutkitaan valittuja selluloosamateriaaleja ja niiden ominaisuuksia, sekä produktiivisen osan, jossa luodaan nykykoruja tieteellisen ja tutkimuksellisen osion pohjalta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua selluloosamateriaaleihin tulevaisuuden uutena muovin korvaajana, sekä käyttää valittuja materiaaleja tuotteiden valmistuksessa. Tutkimuksen aikana mietin, miten materiaaleja voisi käyttää nykykorun valmistuksessa pääasiallisesti visuaalisin keinoin. Esimerkiksi korun kestävyys ei ollut tärkeässä osassa. Valmistin yhteensä neljä erilaista nykykorua käyttäen jokaista selluloosamateriaalia erilaisin menetelmin, jotka pohjautuivat materiaalitutkimuksiini. Tekemäni nykykorut saivat inspiraationsa materiaalitutkimuksien koepaloista otetuista mikroskooppikuvista. Nämä kuvat toimivat myös opinnäytetyön kuvituksena. Valokuvasin valmiit nykykorut puettuna ja pohdin kehon ja korun yhteyttä.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
selluloosa, selluloosapolymeeri, koru, nykykoru, NFC, MFC, MCC, CMC
Other note
Citation