Enterprise Application Integration and Service Oriented Architecture

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 68 + liitt. (+8)
Series
Abstract
This thesis aims to evaluate the effectiveness of Enterprise Application Integration (EAI) in a medium-sized business environment and the possibilities of using Service Oriented Architecture (SOA) when merging with larger organizations. The study focuses on a Finnish insurance company which has been using an EAI platform for a number of years, and involves researching literature, hands-on development and administration of EAI functions as well as Web Services, and SOA maturity evaluation. The thesis reveals strengths about application integration, discusses expenses, functionality, architecture and service development. This thesis also evaluates the role of an Enterprise Application Integration platform in a broader Service Oriented Architecture. In conclusion, the investigation of EAI success factors shows the insurance company has been reasonably successful. In addition, the SOA maturity evaluation of the organization indicates the company has a low to medium SOA maturity level.

Tämän tutkimuksen tavoite oli tutkia järjestelmäintegraatiota (EAI) keskisuuressa yhtiössä, ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) mahdollisuuksia suurempaan organisaatioon siirryttäessä. Tutkimus koski suomalaista vakuutusyhtiötä, joka oli käyttänyt EAI-ohjelmistoa muutaman vuoden. Tämä toteutettiin kirjallisuutta tutkimalla, kehittämällä ja hoitamalla EAI-toimintoja ja verkkopalveluita (Web Service) käytännössä, sekä SOA-kypsyysarvioinnilla. Tutkimus selvitti monia kohtia järjestelmäintegraatiosta, kuluista, toiminnallisuudesta, arkkitehtuurista sekä palvelujen kehittämisestä. Huomioita EAI-ohjelmistosta isommassa palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa esitettiin myös. Järjestelmäintegraation menestystekijät osoittivat kohtuullista EAI-menestystä, ja organisaation SOA-kypsyysarvointi osoitti alhaista kypsyyttä.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Thesis advisor
Karell, Marcus
Keywords
EAI, EAI, integration, järjestelmäintegraatio, SOA, SOA, web service, web service, success factors, menestystekijä, maturity, kypsyys
Other note
Citation