Älyverkkopalvelut ja niiden vaatimat ohjaustoimenpiteet televerkossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1995
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Thesis advisor
Ärmänen, Matti
Keywords
intelligent network, IN, IN-services, älyverkko, älyverkkopalvelut, IN
Other note
Citation