Kiinteistönmuodostuksesta ja rekisteröinnistä maalaiskuntien detaljikaava-alueilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
08.20
Degree programme
Language
fi
Pages
107 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Ossi
Keywords
Other note
Citation