On tutkittava, kuinka pieni saa vaimennus olla kaksilankaisen kaukopuhelinjohdon viimeisen vahvistimen jälkeisellä osalla....

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1943
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Karlsson, S. A.
Keywords
Other note
Citation