Pk-yritysten tietoturvaratkaisut - Internet alihankintatyyppisessä tuotantoyhteistyössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
fi
Pages
xi + 67
Series
Abstract
Tutkimuksen aiheena on pk-yritysten käyttöön tarkoitetun internet-pohjaisen järjestelmän tietoturvallisuus. Internet-pohjaisen järjestelmän tietoturva tarkoittaa tässä tapauksessa yritysten järjestelmään siirtämän tiedon suojaamista. Tutkimuksessa esitellään mahdolliset riskit, joita yritykselle järjestelmän toteuttaminen aiheuttaa. Tietoturvavaatimukset perustuvat luottamuksellisuuteen, käytettävyyteen ja eheyteen. Turvallisuuden parantamiseksi on etsitty ne riskit, joiden pienentäminen tai poistaminen on tärkeintä. Internet-teknologian käyttö pk-yrityksissä mahdollistaa paremman tiedon kulun ja uusien yhteistyökuvioiden käytön alihankintatyyppisessä tuotantoyhteistyössä. Lopussa on esitelty case-toteutus, jossa on rakennettu tietoturvallinen internet-pohjainen järjestelmä yritysten pilottikokeiluja varten. Järjestelmän avulla alihankkijat ja päähankkijat ovat välittäneet mm. tilauksia, tuotantoennusteita, valmistusmenetelmätietoa ja piirustuksia. Tutkimus on osa VTT:llä tehtyä Internet alihankintatyyppisessä tuotantoyhteistyössä -projektia.
Description
Supervisor
Karila, Arto
Thesis advisor
Häkkinen, Kai
Keywords
small and medium-sized companies, pk-yritys, security, tietoturva, World Wide Web, World Wide Web, Internet, WWW, Internet
Other note
Citation