Onko hamppubetoni tulevaisuuden rakennusaine? – kokeiluja maailmalla ja mahdollisuuksia Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
47
Series
Abstract
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hamppubetonin soveltuvuutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia rakennusmateriaalina Suomessa. Ekologisten rakennusmateriaalien kysyntä on kasvanut ilmastonmuutoksen myötä, mutta tutkitusti toimivia vaihtoehtoja on vähän tarjolla. Samalla tiukentuvat energiavaatimukset ja talojen sisäilmaongelmat tuovat haasteita rakentamiselle. Hamppubetonin monet ominaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemisessa, minkä vuoksi on hyödyllistä saada materiaali rakennustuotannon käyttöön myös Suomessa. Hamppubetoni on hampusta, kalkista ja vedestä koostuva materiaali, joka valetaan kantavan rungon ympärille. Yhdessä ne muodostavat hengittävän ja ilmatiiviin rakenteen, jolla on hyvät lämmön- ja ääneneristävyysominaisuudet. Se on myös kestävä materiaali, joka sietää hyvin paloa ja kosteutta. Lukuisten ominaisuuksien vuoksi sen käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Hamppubetonia on käytetty 1990-luvulta lähtien Ranskassa ja sieltä se on levinnyt moniin maihin Eurooppaan ja sen ulkopuolelle. Suomessa hamppubetoni on kuitenkin uusi materiaali, eikä siitä ole rakennettu vielä varsinaisia rakennuksia. Opinnäytetyössä käsitellään hamppubetonin tyypillisiä käyttökohteita esimerkkirakennusten avulla sekä perehdytään hamppubetonirakennuksen rakennustypologiaan. Lisäksi työssä pohditaan materiaalin tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisessa arkkitehtuurissa sekä haasteita, joita kylmä ilmasto ja vähäinen tutkimus voivat aiheuttaa. Työtä taustoittaa alun tietopaketti hamppubetonin fysikaalisista ja ekologisista ominaisuuksista sekä lyhyt katsaus materiaalin historiaan.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Teräväinen, Helena
Keywords
hamppubetoni, hamppu, luonnonkuitueriste, hengittävä rakenne, ekorakentaminen, päistäre
Other note
Citation