Suljetun leikkauslujuuden kasvu primaarisen ja sekundaarisen konsolidaation aikana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
Rak-50
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + liitt. 45 s.
Series
Description
Supervisor
Lojander, Matti
Thesis advisor
Korhonen, K-H.
Keywords
Other note
Citation