Possibilities of extended reality in product development processes in a technology company, state of the art and projections

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
56
Series
Abstract
Industrial design is a profession that has always benefitted from the latest technological advancements. Product development processes are often long and expensive. Introducing new tools that can decrease time to market and eliminate prototyping rounds are of interest to companies. One such technology, extended reality (XR), has been around for decades in forms of virtual reality (VR) and augmented reality (AR). The first industrial uses of the technology we’re introduced already in the 90s. With the capabilities of cur-rent graphic cards and central processing units, XR has become more acces-sible for both professional and consumer markets. The main objective of the study was to find out if XR is a tool that can be better integrated to the design and product development processes at the case company, ABB Oy. To evaluate XR, several user tests were conducted. The tests included users of ABB products, experts working in research and development (R&D) and industrial designers. The user testing utilized both VR and AR devices, as well as a game engine and a ready-made software as a platform to develop XR content on. In addition, five companies were inter-viewed on their use of XR to form a better picture of its use in product development. A literary review was also conducted to see how XR has been used in the industrial context to from its early use to this present day. The findings from the tests and the interviews were analysed and a set of instructions and recommendations were formed for the case company to consider, when moving forward with XR. The findings present how XR prototyping suits the case company’s products and where it should be used, as well as where the weaknesses of the technology reside. The choice of the right device and software depends on many variables and varies from company to company. The findings present potential pitfalls and considerations with that in mind.

Teollinen muotoilu alana on aina hyötynyt teknologian kehityksestä. Tuotekehitysprosessit ovat usein pitkäkestoisia ja kalliita. Yritykset ovat usein kiinnostuneita työkaluista, joilla voi lyhentää aikaa, joka tuotteella kestää päästä markkinoille sekä vähentää prototypointikierroksia. Yksi tällainen työkalu, laajennettu todellisuus (engl. extended reality, XR), on ollut olemassa jo vuosikymmeniä virtuaalitodellisuuden (engl. virtual reality, VR) sekä lisätyn todellisuuden muodossa (engl. augmented reality, AR). Eri teollisuudenaloilla tätä teknologiaa kokeiltiin jo 90-luvulla. Nykyisten näytönohjainten sekä keskusyksiköiden suorituskyvyn ansiosta XR:n käyttö on yleistynyt niin kuluttaja- kuin ammattilaismarkkinoilla. Tutkimuksen päätavoite oli selvittää, onko XR työkalu, joka voidaan paremmin integroida asiakasyrityksen, ABB Oy:n suunnittelu- sekä tuotekehitysprosesseihin. Tutkimuksessa XR:n käyttöä arvioitiin käyttäjätestauksella. Käyttäjätestaukseen osallistui ABB:n tuotteiden käyttäjiä, tuotteiden asiantuntijoita, jotka työskentelivät tuotekehityksessä sekä teollisia muotoilijoita. Testeissä käytettiin VR- ja AR-laitteita sekä pelimoottoria ja valmisohjelmistoa, joissa testattu XR-sisältö oli kehitetty. Lisäksi viittä eri yritystä haastateltiin XR:n käyttöön liittyen, jotta voitiin muodostaa selkeämpi kuva sen käytöstä tuotekehityksessä. Kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin XR:n käyttöön eri teollisuudenaloilla sen alkuajoista tähän päivään. Löydökset käyttäjätestauksesta sekä haastatteluista analysoitiin. Niiden pohjalta luotiin ohjeistuksia sekä suosituksia siihen, miten asiakasyrityksen tulisi edetä XR:n käytön kanssa. Löydöksissä käy ilmi, miten XR sopii asiakasyrityksen tuotteiden prototypointiin, missä sitä tarkalleen tulisi käyttää sekä mitä heikkouksia siihen liittyy. Sopivien laitteiden sekä ohjelmiston valinta riippuu monesta muuttujasta, jotka vaihtelevat eri yritysten välillä. Löydöksistä käy ilmi myös potentiaaliset kompastuskivet sekä huomioitavat seikat näihin asioihin liittyen.
Description
Supervisor
Uusitalo, Severi
Thesis advisor
Ollikainen, Kimmo
Keywords
extended reality, industrial design, product development, virtual reality, VR, XR
Other note
Citation