ISDN-liittymän merkinannon sovittaminen yhteiskanavamerkinannon puhelinkäyttäjäosaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
1.38
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Keywords
Integrated Services Digital Network, digitaalinen monipalveluverkko, digitaalinen puhelinkeskus, puhelinkäyttäjäosa, yhteiskanavamerkinanto, ISDN
Other note
Citation