Open Wave – tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla: Open Wave - projektin tutkimusraportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
238
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja. TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI, 2/2013
Abstract
The aim of the Open wave project is to identify the product and service possibilities in boat industry through open innovation methods. We pursue the aim by answering the following research questions: What kind of role do user and trend information have in developing future products and services in boat industry? How does the concept generation method work in identifying product and service possibilities? What kind of technological trends create new product and service possibilities in boat industry? We focus on the challenges and the possibilities on both internal markets and the central export markets of boat industry.

Open Wave -projektin tavoitteena on tunnistaa veneilyalan tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksia avoimen innovoinnin menetelmillä. Tavoitteeseen pyritään vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millainen merkitys käyttäjä- ja trenditiedolla on tulevaisuuden venealan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä? Miten konseptointimenetelmä toimii tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa? Millaiset venealan tuotteet ja palvelut tukevat veneilyn lisäämistä? Millaiset teknologiset trendit luovat tuote- ja palvelumahdollisuuksia veneilyalalla? Projektissa keskitytään sekä kotimaan että keskeisten vientialueiden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Keskeisenä tuloksena on avoimen innovoinnin toimintamalli tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamiseen veneilyalalla. Toimintamallissa yhdistyvät muotoilun, markkinoinnin ja tekniikan näkökulmat.
Description
Keywords
avoin innovaatiotoiminta, käyttäjälähtöisyys, muotoilu, ennakointi, innovation activity, boating, design
Other note
Citation