Design and implementation of a web-based user interface for a digital pen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
(9) + 79
Series
Abstract
Paperi on jo vuosisatoja toiminut merkittävimpänä kirjoitusalustana ja on edelleenkin hyvin yleinen tapa tiedon välittämiseen. Paperilla on käyttöliittymänä omat etunsa, mutta oleellisimpana tekijänä sen suosiossa on sen tuttuus ihmisille. Tietokoneet ovat jo vuosikymmeniä yrittäneet korvata tämän perinteikkään tavan ja antaa digitaalisuudellaan uusia ulottuvuuksia kirjoittamiseen. Tietokoneiden kanssa käytettävät näppäimistöt ovat käyttöliittymäratkaisuna keskinkertaisia, koska ne rajoittavat liikaa käyttäjän antamaa syötettä eivätkä yhdistä kirjoittajaa tekstiinsä tarpeeksi voimakkaasti. Tekniikan kehittyessä tietokoneita on saatu puristettua yhä pienempiin tilavuuksiin, joka on antanut uusia mahdollisuuksia digitaalisen kirjoittamisen saralla yhdistämällä sekä paperin että tietokoneiden hyödyt. Tämän diplomityön tarkoituksena on vastata kahteen kysymykseen: voiko digitaalinen kynä korvata perinteisen analogisen kynän ja mitä vaatimuksia digitaalisen kynän käyttö asettaa tietokonepohjaiselle systeemille, jolla sitä käytetään. Tässä diplomityössä kirjoittaminen jaetaan kahteen osakokonaisuuteen: kirjoitusprosessiin ja välineisiin, joilla kirjoittaminen toteutetaan. Nämä osakokonaisuudet ovat kuitenkin vahvasti linkittyneet, sillä kirjoitusvälineiden ominaisuudet kuormittavat kukin eri tavalla ihmisen työmuistia, jolla taas on vaikutuksensa älylliseen kirjoitusprosessiin. Taustatutkimuksena teemme katsauksen kirjoitusprosessien maailmaan, jossa prosessi pilkotaan osiin erilaisten kirjoitusprosessimallien avulla ja tutkitaan näiden välistä vuorovaikutusta. Esittelemme samalla kognitiivisen kuormitusteorian, joka auttaa ymmärtämään kirjoitusprosessin ja kirjoitusvälineiden välistä keskinäistä vuorovaikutusta. Tämän lisäksi selvitämme mitä eroja on analogisella ja digitaalisella kirjoitusväliaineella ja listaamme niiden etuja ja haittoja. Lopuksi tutustumme erilaisiin digitaalisen kirjoittamisen käyttöliittymäratkaisuihin keskittyen niihin, jotka mahdollistavat normaalin kynän kaltaisen vapaan kirjoittamisen. Tämän diplomityön toinen osa keskittyy kuvaamaan web-pohjaisen digitaalisen lokikirjan kehitystä, jonka sisältö luodaan digitaalisella kynällä. Kynän mukana tulevan ohjelmiston avulla voidaan hallita ainoastaan henkilökohtaisia muistiinpanoja. Koska muistiinpanot ovat valmiiksi digitaalisessa muodossa, on niiden jakaminen muille tahoille huomattavasti helpompaa kuin perinteisten paperimuistiinpanojen. Digitaalisen lokikirjan tarkoituksena onkin ensisijaisesti toimia yhteisöllisenä web-pohjaisena työkaluna, jolla ryhmien keskinäisiä muistiinpanoja voidaan jakaa ja ylläpitää.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
digital writing, digitaalinen kirjoittaminen, writing process, kirjoitusprosessi, digital stylus, digitaalinen kynä, Anoto functionality, Anoto malli
Other note
Citation