Sotilaslentokoneiden rakenteiden korjausinvestointien alinkaarilaskenta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2005
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Kustannuslaskenta, Lentokoneet, Puolustusvoimat, Huolto, Investoinnit
Other note
Citation