Sulautettujen ohjelmistojen oliopohjainen toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
Tik-106
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli tutkia ongelmia, jotka liittyvät sulautettujen järjestelmien toteutukseen oliopohjaisilla ohjelmointikielillä. Erityisesti tavoitteena oli laatia viitemalli laiteohjainten suunnitteluun sekä toteuttaa tiedonsiirtoväylän laiteohjain. Työ oli osa kliinisessä käytössä olevien potilasvalvontamonitoreiden ja hengityslaitteiden perusohjelmiston tuotekehitysprojektia. Laitteet ovat sulautettuja järjestelmiä, joiden tyypillinen piirre on ohjelmiston talletus laitteen lukumuistiin. C ja assembler ovat sulautetuissa järjestelmissä perinteisesti käytettyjä ohjelmointikieliä, jotka C++ sekä Java ovat syrjäyttämässä. Työssä on arvioitu tekijöitä, jotka saattavat rajoittaa näiden uusien kielten käyttöä. Erityisesti painopiste oli kielten soveltuvuudessa laiteläheisten ohjelmisto-osien toteutukseen, joka sulautetuissa järjestelmissä edustaa merkittävää osaa koko suunnitteluprojektista. Tässä työssä oli osana näiden ohjelmien suunnittelun ja toteutuksen ohjeistaminen, sillä ne edustavat eniten työasemajärjestelmien ohjelmoinnista poikkeavia käytäntöjä. Järjestelmien oheislaitteiden laiteohjaimia varten laadittiin viitemalli, joka perustuu Win32- ja Linux-laiteohjainten suunnittelumalleihin.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Taalas, Timo
Keywords
C++, C++, Hava, Java, device driver, laiteohjain, Linux, Linux, object based, oliopohjainen, embedded system, sulautettu järjestelmä, WDM, WDM, Win32, Win32
Other note
Citation