Syntypaikkalajitteluun perustuvan yhdyskuntajätehuollon tarkastelu: jätevirrat, kustannukset ja päästöt

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
85 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Laukkanen, Risto
Thesis advisor
Pelkonen, Markku
Reinikainen, Asta
Keywords
municipal waste, yhdyskuntajäte, waste management system, jätehuoltojärjestelmä, source separation, syntypaikkalajittelu, recovery, hyödyntäminen, waste stream, jätevirta, cost, kustannus, emission, päästö, model, malli
Other note
Citation