Asuinkerrostalojen teknisten suunnitteluratkaisujen vaikutukset energiatehokkuuslukuun ja kustannustehokkuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
87 + [9]
Series
Abstract
According to the new 2012 Finnish bui1ding regulations the energy consumption review of buildings is based on aggregated consumption i.e. E-Value. In the regulations only an upper limit is defined for buildings, which gives more freedom to construction planning. This research aims to find out the most profitable ways to reduce the energy consumption of apartment buildings at contractor's point of view. In the literature review of this work demonstrates elements which effect on the EU directives on the energy efficiency of buildings and on the new Finnish building regulations. In the empiric part effects of the elements on the E-Value and on construction costs were assessed. Based on the literature review and with the help of technical experts a list of elements affecting on energy efficiency was defined. These elements were studied in more detail in two apartment buildings. The empirical study demonstrated that exchange of under floor heating of wet areas from electricity to hydronic heating and enhancing ventilation by the better regulation of inlet airflow, by improving SFP value of a ventilation system and by improving the efficiency of ventilation heat recovery is the most profitable ways to improve the E-Value. Based on the results Excel software tool for assessing the E-value and corresponding profitability as a function of elements affecting the E-Value was developed. A verification test of the tool was conducted with the help of people working with energy efficiency calculations at Lemminkäinen Talo Oy .Received feedback shows that the developed tool is very useful in an indicative calculation of E-Value for apartment buildings prior to official energy efficiency assessment.

Uusien vuoden 2012 Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten mukaan rakennusten energiatarkastelu muuttuu kokonaistarkasteluksi. Tällöin rakennuksille annetaan kokonaisenergian kulutukselle, E-luvulle, vain yläraja, mikä lisää vapautta suunnitteluratkaisuihin. Tässä tutkimuksessa selvitetään taloudellisesti kannattavia tapoja alentaa asuinkerrostalojen E-lukua perustajaurakoitsijan näkökulmasta. Tutkimuksen kirjallisuusosuudessa perehdytään EU:n laatimien rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien direktiivien sekä uuden vuoden 2012 Suomen rakentamismääräyskokoelman pohjalta E-lukuun vaikuttaviin osatekijöihin. Toisessa osiossa tutkittiin osatekijöiden vaikuttavuutta niin E-lukuun kuin rakennuskustannuksiin. Kirjallisuustutkimuksen perusteella sekä teknisten asiantuntijoiden avustuksella laadittiin osatekijät, joita tutkittiin tarkemmin kahdessa eri asuinkerrostalokohteessa. Empiirisen tutkimuksen perusteella kustannustehokkaimmiksi tavoiksi parantaa E-lukua tulivat märkätilojen lattialämmityksen muuttaminen vesikierteiseksi sekä talotekniset ratkaisut, kuten ulkoilmavirran säätäminen, ilmanvaihtokoneen SFP-luvun parantaminen sekä lämmöntalteenottojärjestelmän hyötysuhteen kasvattaminen. Näiden tulosten pohjalta laadittiin Excel-pohjainen energianlaskenta-työkalu, jonka avulla voi tarkastella asuinkerrostalon E-lukua ja sen kustannustehokkuutta E-lukuun vaikuttavien osatekijöiden laajuuksia muuttamalla. Työkalun testaus suoritettiin Lemminkäinen Talo Oy:ssä asian parissa työskentelevien henkilöiden johdosta. Palautteen mukaan työkalu on hyödyllinen sekä vaikuttavia osatekijöitä muuttamalla suuntaa antava varsinkin luonnossuunnitteluvaiheessa ennen virallisen energiaselvityksen tekoa.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Lohikoski, Riikka
Keywords
E-value, E-luku, energy efficient, energiatehokkuus, primary energy, primäärienergia, Finnish building regulations 2012, SRMK 2012
Other note
Citation