Muuntojoustavan talotekniikan arvo kiinteistösijoittajalle

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKuusakoski, Mikko
dc.contributor.authorFagerström, Tomas
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorPakanen, Jouko
dc.date.accessioned2014-10-21T07:44:43Z
dc.date.available2014-10-21T07:44:43Z
dc.date.issued2014-10-20
dc.description.abstractDiplomityössä tutkitaan taloteknisten järjestelmien muuntojoustavuutta ja erilaisten muuntojoustavien ratkaisujen investointikustannuksia sekä niiden kannattavuutta. Tavoitteena oli selvittää kannattaako muuntojoustavuuteen sijoittaa lyhyellä investoinnin pitoajalla käyttäjämuutosten kustannusten perusteella. Vertailuissa ja laskelmissa käytetty aineisto on koostettu tapaustutkimuksen avulla. Muuntojoustavien taloteknisten ratkaisujen odotettiin tuottavan hyötyjä edullisempina ja nopeampina muutostöinä. Tapaustutkimuksen kohteena esitellään YIT Rakennus Oy:n toteuttama Vantaalla sijaitseva monelle erilaiselle käyttäjälle suunniteltu toimisto- ja teollisuuskiinteistö. Tässä kiinteistössä on huomioitu tulevia muutoksia sekä soveltuvuutta useammalle käyttäjäyritykselle sekä erilaisiin tarpeisiin. Tutkimuksen mukaan muuntojoustavien ratkaisujen hyödyt ilmentyvät monella tavalla kiinteistön rakentamisen ja käytön aikana. Tutkimuskohteena olevan kiinteistön tapauksessa muuntojoustavuuteen investointi voi kattaa käyttäjän muutostyökustannuksina 15 vuoden tarkasteluajalla noin 20 prosenttia alkuperäisistä investointikustannuksista. Säästö syntyy tyypillisistä vuokralaismuutoksista aiheutuvilla kustannuksilla. Investoimisen kannattavuutta tutkittiin nykyarvomenetelmällä ja vertailuhinnoittelulla. Muuntojoustavuutta tuovien ratkaisujen käyttöikä on pääsääntöisesti laskelmien tarkasteluaikaa korkeampi, jopa 50 vuotta, jolloin niiden koko käyttöiän arvo ei tule nykyarvomenetelmällä laskettaessa ilmi. Talotekniikan muuntojoustavat ratkaisut on jaoteltava sekä niiden ominaisuuksien että teknisen elinkaaren perusteella ja käytettävä niihin soveltuvia laskentamenetelmiä.fi
dc.description.abstractThis thesis examines adaptable building services systems, different technical solutions to generate flexibility and adaptability as well as the investment costs and profitability of these techniques. The aim was to find out is it worth to invest in adaptable building systems with a short life of the investment on the basis of tenant driven modification costs. The material used in comparisons and calculations has been compiled using a case study, comparative pricing techniques and theme interviews. Adaptable and flexible building systems were expected to generate benefits by cheaper and faster modifications. The case study presents a property designed for office and light industrial use for many different types of users. Developed by YIT Construction Ltd, the building features flexible and adaptable building systems and takes future changes and suitability for more than one type of user and a variety of needs into account. Profitability of adaptable services is examined by present value method. The study shows that the benefits of flexible and adaptable solutions are expressed in many ways during construction and operation. Savings in typical costs of modification to the tenant yields about 20 per cent of the initial investment cost, during a 15 year period. However, lifecycle of solutions that bring adaptability is generally higher, up to 50 years, in which case their whole life value should be accounted for, rather than calculating only 15 years of it. Adaptable solutions should be divided by their attributes and technical life-cycle, and use the appropriate calculation methods.en
dc.format.extent69 + 12
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14244
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201410212848
dc.language.isofien
dc.programmeRakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorTalotekniikka IIfi
dc.programme.mcodeK3013fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordmuuntojoustavuusfi
dc.subject.keywordtalotekniikkafi
dc.subject.keywordkiinteistösijoittajafi
dc.subject.keywordmuutostyötfi
dc.subject.keywordkassavirtafi
dc.subject.keywordteollisuusrakennusfi
dc.titleMuuntojoustavan talotekniikan arvo kiinteistösijoittajallefi
dc.titleInvestor value for flexible building servicesen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_01255
local.aalto.idinssi49931
local.aalto.openaccessno
Files