Muuntojoustavan talotekniikan arvo kiinteistösijoittajalle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-10-20
Department
Major/Subject
Talotekniikka II
Mcode
K3013
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
69 + 12
Series
Abstract
Diplomityössä tutkitaan taloteknisten järjestelmien muuntojoustavuutta ja erilaisten muuntojoustavien ratkaisujen investointikustannuksia sekä niiden kannattavuutta. Tavoitteena oli selvittää kannattaako muuntojoustavuuteen sijoittaa lyhyellä investoinnin pitoajalla käyttäjämuutosten kustannusten perusteella. Vertailuissa ja laskelmissa käytetty aineisto on koostettu tapaustutkimuksen avulla. Muuntojoustavien taloteknisten ratkaisujen odotettiin tuottavan hyötyjä edullisempina ja nopeampina muutostöinä. Tapaustutkimuksen kohteena esitellään YIT Rakennus Oy:n toteuttama Vantaalla sijaitseva monelle erilaiselle käyttäjälle suunniteltu toimisto- ja teollisuuskiinteistö. Tässä kiinteistössä on huomioitu tulevia muutoksia sekä soveltuvuutta useammalle käyttäjäyritykselle sekä erilaisiin tarpeisiin. Tutkimuksen mukaan muuntojoustavien ratkaisujen hyödyt ilmentyvät monella tavalla kiinteistön rakentamisen ja käytön aikana. Tutkimuskohteena olevan kiinteistön tapauksessa muuntojoustavuuteen investointi voi kattaa käyttäjän muutostyökustannuksina 15 vuoden tarkasteluajalla noin 20 prosenttia alkuperäisistä investointikustannuksista. Säästö syntyy tyypillisistä vuokralaismuutoksista aiheutuvilla kustannuksilla. Investoimisen kannattavuutta tutkittiin nykyarvomenetelmällä ja vertailuhinnoittelulla. Muuntojoustavuutta tuovien ratkaisujen käyttöikä on pääsääntöisesti laskelmien tarkasteluaikaa korkeampi, jopa 50 vuotta, jolloin niiden koko käyttöiän arvo ei tule nykyarvomenetelmällä laskettaessa ilmi. Talotekniikan muuntojoustavat ratkaisut on jaoteltava sekä niiden ominaisuuksien että teknisen elinkaaren perusteella ja käytettävä niihin soveltuvia laskentamenetelmiä.

This thesis examines adaptable building services systems, different technical solutions to generate flexibility and adaptability as well as the investment costs and profitability of these techniques. The aim was to find out is it worth to invest in adaptable building systems with a short life of the investment on the basis of tenant driven modification costs. The material used in comparisons and calculations has been compiled using a case study, comparative pricing techniques and theme interviews. Adaptable and flexible building systems were expected to generate benefits by cheaper and faster modifications. The case study presents a property designed for office and light industrial use for many different types of users. Developed by YIT Construction Ltd, the building features flexible and adaptable building systems and takes future changes and suitability for more than one type of user and a variety of needs into account. Profitability of adaptable services is examined by present value method. The study shows that the benefits of flexible and adaptable solutions are expressed in many ways during construction and operation. Savings in typical costs of modification to the tenant yields about 20 per cent of the initial investment cost, during a 15 year period. However, lifecycle of solutions that bring adaptability is generally higher, up to 50 years, in which case their whole life value should be accounted for, rather than calculating only 15 years of it. Adaptable solutions should be divided by their attributes and technical life-cycle, and use the appropriate calculation methods.
Description
Supervisor
Pakanen, Jouko
Thesis advisor
Kuusakoski, Mikko
Keywords
muuntojoustavuus, talotekniikka, kiinteistösijoittaja, muutostyöt, kassavirta, teollisuusrakennus
Other note
Citation