Veden rooli suomalaisessa kartanomaisemassa ja vesirakentaminen Keravan kartanon maisemaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö tutki veden roolia suomalaisessa kartanomaisemassa ja vesirakentamista Keravan kartanon maisemaan. Veden roolin hahmottaminen osana kartanoiden maisemaa on tärkeää, sillä vedellä on erityisen voimakas vaikutus paikan kokemiseen ja muotoutumiseen. Veden roolin ymmärtäminen kytkeytyi Keravan kartanon läheisyyteen kaavaillun Kivisillan asuntomessualueen puistoluonnoksen ennakoivaan tarkasteluun. Kivisillan asuntomessualueen puistoluonnoksessa on esitetty Keravan jokivarren kehittämistä ja Keravan kartanon läpi virtaavan ojan muokkaamista vesirakentamisen keinoin kaupungin uudeksi virkistysalueeksi. Vesirakentamisen esimerkkinä tässä työssä perehdyttiin vuoden ympäristörakenne 2020- kilpailun finalistiin, Korson Ankkapuistoon, jonka vesirakentamisella on paljon yhteistä Kivisillan asuntomessualueen puistoluonnoksessa esitetyn vesirakentamisen kanssa. Tutkielman menetelmänä toimi kirjallisuuskatsaus, kartta-aineistojen tarkastelu ja maastokäynneillä tehdyt havainnot. Aiheeseen liittyneen kirjallisuuden tutkimisen myötä työ rajautui käsittelemään jokien, järvien ja lampien vaikutusta kartanomaisemaan ja niiden ilmenemistä osana suomalaisten kartanoiden puistoja ja puutarhoja. Keravan kartanolle ja Korson Ankkapuistoon tehtiin maastokäynti, jonka aikana otettujen kuvien pohjalta kerättiin havaintoja aiheista löytyneiden kirjallisten lähteiden tueksi. Työn lopputuloksena selvisi, että veden keskeisen roolin ymmärtäminen suomalaisessa kartanomaisemassa yhdessä Korson Ankkapuiston vesirakentamisen esimerkin kanssa voivat muodostaa Keravan kartanomaiselle ja Keravan jokivarren kehittämiselle käytännön suunnittelun vankan lähtökohdan.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla- Magnusson, Meri
Keywords
vesi, kartanomaisema, kartanopuisto, kartanopuutarha, Keravan kartano, vesirakentaminen, Korson Ankkapuisto
Other note
Citation