Palojoenvarren maisemasuunnitelma Jokelan taajamaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2005
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Diplomityö sisältää Tuusulan kunnassa sijaitsevan Jokelan taajaman lävitse virtaavan Palojoen varrelle tehtävän maisemasuunnitelman. Työn alussa käsitellään Jokelan alueen historiaa sekä yhdyskunta- ja viherrakennetta, sekä Jokelan sijoittumista maisemarakenteeseen. Tausta aineistoksi on myös tehty Jokelan paikallismaiseman maisemallinen perusselvitys. Työssä käsitellään myös Jokelan suunnitteluhistoriaa ja erilaisia viheralueen toteuttamista vaikeuttavia ongelmia, erityisesti tulvakysymyksiä. Suunnittelun lähtökohdat ovat Palojoen ja Jokelan taajaman ominaispiirteissä. Työn tarkoituksena on löytää Palojoenvarren toistaiseksi käyttämättömät maankäyttö- ja virkistysmahdollisuudet ja kohentaa Palojoenvarren viheraluetta niin esteettiset, ekologiset kuin taloudellisetkin seikat huomioon ottaen. Tavoitteena on luoda viheralueesta selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus, Jokelan taajaman vihreä runko. Suunnitelma pyrkii kunnioittamaan viheralueen luonnetta ja historiaa. Suunnitelmassa halutaan osittain ennallistaa Palojoen vanhaa asua ja palauttaa joenvarren ilmeeseen sitä avoimuutta joka sillä on ollut vielä puoli vuosisataa sitten. Joenvarren viheraluetta pyritään myös kehittämään julkisemmaksi ja kaikkien ulottuvilla olevaksi. Lähtökohtien perusteella jokivarren viheralueelle on tehty 10 aluekohtaista maisemasuunnitelmaa, jotka kattavat koko Palojoen varren taajama-alueella.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Keywords
Other note
Citation