Päätelaitteiden vaikutus GSM-radioverkon laatutasoon

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1997
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
65+2
Series
Description
Supervisor
Vainikainen, Pertti
Thesis advisor
Hokkanen, Tuomo
Keywords
GSM, päätelaite, katkenneet puhelut
Other note
Citation