Integraatiojärjestelmän käytettävyyden kehittäminen käyttöliittymäsuunnitteluohjeistoilla ja heuristiikoilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-05
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
97+17
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee yrityskäytössä olevan eräajopohjaisen integraatiojärjestelmän käytettävyyden asiantuntija-arviointia ja mittaamista. Lisäksi työssä pohditaan laajemmin kehitysprosessin kehittämistä organisaatiossa ja luodaan yleinen käytettävyysheuristiikkaohjeistus yritykselle. Työssä esitellään käytettävyydenheuristiikkoja tunnetuilta käytettävyysasiantuntijoilta sekä käyttökontekstiin liittyen Windows 7 - ja WWW -käytettävyysohjeistuksista. Integraatiojärjestelmän käyttöliittymän voidaan tarkastelun jälkeen todeta olevan monin paikoin käytettävyysheuristiikkojen vastainen. Käytettävyyden parantamiseksi esitetään parannusehdotuksia käyttöliittymään heuristiikkojen pohjalta. Käytettävyyden mittaamiseen käytetään Nielsenin käytettävyysmittareita (Nielsen 1993), SUS (System Usability Scale) -kyselyä (Brooke 1996) sekä haastattelua (Benyon et al 1994).

The topic of this thesis is usability evaluation and measuring for an user interface of batch processing based integration system. Thesis also finds ways to improve development process and creates general usability heuristic guideline for the business context. Thesis describes usability heuristics from well-known usability specialists and from the user environment based on Windows 7 and WWW. The user interface of integration system is not following usability heuristics according to heuristic usability analysis. Various improvements are described in order to improve usability based on usability heuristics. Main tools used for measuring usability are: Nielsen's usability measures (Nielsen 1993), SUS (System Usability Scale) inquiry (Brooke 1996) and interviewing (Benyon et al 1994).
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Norrgård, Filip
Keywords
Käytettävyys, asiantuntija-arvio, käyttöliittymä, mittaaminen
Other note
Citation