High-rise apartment block in Riga neighbourhood Jugla, Latvia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A folio
Date
2016
Major/Subject
Asuntosuunnittelu
Mcode
A-52
Degree programme
Language
en
Pages
66+8
Series
Abstract
The Jugla neighborhood is located roughly 10km away from Riga city center at the edge of suburb ring bordering with the periphery of nature. It is a well-connected and appreciated residential area with conveniently planned and extensive social infrastructure. In addition more than half of its territory is occupied by the nature and lakes providing it’s inhabitants with extensive recreation opportunities. Nevertheless the rapid development of industry in the beginning of 19th century has left its marks, as has the project of massive scale for rst prefabricated large panel housing estates in the 60’s. Even today Jugla like many other neighborhoods in Riga is characterized by the Soviet-era high-rise apartment buildings. The spatial structure of neighborhood is rather complex and lax compositional uniformity. There is a need for signi cant investments to humanize the planning and households in order to provide the existing and new residents with higher standard dwelling environment. This Master’s thesis examines the possibility for improving the quality of built environment through a potential housing development on a Juglas street 11, 13 building site in Riga suburb Jugla, Latvia. This work is a continuation of a study commissioned by Latvian developing company in 2014 that resulted in a draft proposal for the potential use of the territory owned by the company. The objective of this study is to improve upon the early concept and to develop the proposed solution into more re ned and elegant design while dealing with consisting problem of inner courtyard over-night parking and comfort of shared public domain. The functionality and architecture of proposed structures is addressed as well. Despites the fact that building plot is conveniently located in a close reach of a Brivibas alley / A2 national road the Juglas street adjacent to territory is a quite and green alley with little tra c. The surroundings as well as area in question are abundantly covered with trees and a natural riverbed of Gaiļupīte stream ows by the North West edge of the border. The current structures occupying the land are in very poor conditions and some of them are even considered degrading and dangerous for the environment, meaning that all current structures have to be removed. The new structures have to be designed according to the Design regulations and binding conditions for particular territory, presented in the graphical part of Riga territory use and building regulations.

Juglan kaupunginosa sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Riikan keskustasta. Se on arvostettu asuinalue, joka on luonnon ympäröimän lähiökehän reunalla hyvien kulkuyhteyksien päässä. Yli puolet alueesta on viher- ja vesialuetta, tarjoten asukkaille on hyvät virkistysmahdollisuudet. Alueella 1800-luvulla nopeasti kehittynyt teollisuus ja 1960-luvun ensimmäiset, suuren mittaluokan elementtilähiöt ovat jättäneet jälkensä Juglaan. Monien muiden Riikan esikaupunkien tapaan Juglaakin leimaa neuvostoaikaiset korkeat asuintornit, jonka vuoksi alueen kokonaisilme on sekava ja rakenne väljä ja epäyhtenäinen. Aluerakenteen ja asuntojen saattaminen humaanimmiksi, korkeatasoiseksi asuinympäristöksi vaatii suuria investointeja. Diplomityö käsittelee yksittäisen tyyppiesimerkin avulla mahdollisuutta parantaa rakennetun ympäristön laatua ja eheyttää aluerakennetta. Hankkeella on potentiaalia realisoitua rakennushankkeeksi; diplomityö on jatkoa Latvian Development Companyn 2014 antamalle suoralle toimeksiannolle tontinkäytön alustavasta luonnossuunnittelusta. Diplomityön tarkoitus on kehittää luonnossuunnitelman lähtökohtia hiotummaksi ja viimeistellymmäksi suunnitelmaksi. Samalla pyritään ratkaisemaan autopaikoituksen ja yhteisen sisäpihan problematiikkaa ja kiinnittämään huomiota käytettävyyteen ja arkkitehtuuriin. Vaikka tontti sijaitsee vilkkaan ja hyvät yhteydet tarjoavan Brivibas-kadun lähellä, on sitä reunustava vähän liikennöity Juglankatu rauhallinen ja vehreä. Tontilla ja sen lähiympäristössä on nykyisellään paljon puustoa ja sen luoteisreunassa kulkee Gailupiten joenuoma. Tontilla sijaitsevat nykyiset rakenteet pitää purkaa – ne ovat huonokuntoisia ja osan niistä on todettu olevan turvallisuusriski. Uusien rakennusten pitää noudattaa paikkaan sidottuja suunnittelumääräyksiä Riikan maankäytön ja rakennusmääräysten ohjeistusta noudattaen.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
-, -
Keywords
architecture, housing, Jugla, Riga
Other note
Citation