Component-based Information Systems as Business

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Tutkimuksen aihe on Komponenttipohjaiset tietojärjestelmät liiketoiminnassa. Tutkimuksen tavoitteena on etsiä ja selvittää yleisiä tietotekniikan toimialaan vaikuttavia tekijöitä. Näiden tekijöiden pohjalta esitellään komponenttipohjaiset tietojärjestelmät, joiden nähdään olevan eräs alkavista toimialaan vaikuttavista voimakkaista ja pitkäaikaisista kehitystrendeistä. Tutkimus sisältää asiakasyrityksen ja tietojärjestelmätoimittajan näkökulman tekniseltä ja liiketaloudelliselta kannalta. Tutkimuslähteinä on käytetty alan muita tutkimuksia, kirjallisuutta, lehtiartikkeleita, seminaareja, alan tahojen verkkolähteitä sekä tekijän henkilökohtaisia kokemuksia alasta ja yrityksistä. Tutkimustulokset osoittavat, että vuosia jatkunut nopea teknologiakehitys on luonut asiakasyrityksiin vaikeasti hallittavan, kalliin ja joustamattoman kertakäyttötietotekniikan rakenteen. Tietojärjestelmäprojektit ylittyvät lähes poikkeuksetta toimitusajassaan ja/tai talousarviossaan. Lukuisat henkilökohtaiset tietokoneet vaativat kalliin ja työvoimavaltaisen ylläpidon. Komponenttipohjaiset tietojärjestelmät ja laajat tietoverkot tuovat tilanteeseen mielenkiintoisen ratkaisun, joka voi muokata rajusti toimialan toimittajarooleja. Huippuosaamista vaativat uudet tietotekniikkaintensiivisemmät verkko- ja ohjelmistoratkaisut karsivat toimialalta monia mukautumattomia yrityksiä pois. Tutkimuksen johtopäätelmänä tulevaisuus on tiheästi tietoverkottunut kansainvälinen yhteisö, jossa useilla erilaisilla keveillä päätelaitteilla käytetään verkkopalveluita, jotka rakentuvat pitkin verkkoa sijaitsevista tietosisältö- ja ohjelmistokomponenteista.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Keywords
Internet, Internet, Java, kehitysnopeus, EJB, komponentti, technology cycle, Java, component, EJB
Other note
Citation