Taidekasvatus monikulttuurisessa maailmassa. Ajatuksia kulttuurienvälisistä dialogeista taiteen ja kasvatuksen näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39
Series
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Keywords
taidekasvatus, monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys, lapset, yhteisötaide, dialogisuus, Peru
Other note
Citation