Techno-Economic Analysis of IP Multimedia Subsystem for Convergence Scenarios

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
12+95
Series
Abstract
Kiinteiden ja mobiiliverkkojen välinen konvergenssi helpottaa uusien, innovatiivisten viestintäpalveluiden kehittämistä. Nämä palvelut käyttävät yhteistä verkon ydinarkkitehtuuria ilman palvelukohtaisia muutoksia. IP Multimedia Subsystem (IMS) on kehitetty tietoliikennealan päästandardointielimien yhteistyönä. IMS on avainteknologia konvergenssin hallitussa toteuttamisessa. Tämä diplomityö pyrkii hahmottelemaan valittujen IMS-palveluiden kapasiteettivaatimukset. Näitä vaatimuksia vastaava IMS-arkkitehtuuri ja kyseisen arkkitehtuurin kustannusvaikutus arvioidaan. Lopuksi tunnistetaan olennaisimmat epävarmuustekijät. Laskelmat perustuvat kirjallisuustutkimukseen ja haastatteluihin. Mallinnuksen lähtökohtana on hypoteettinen perinteinen länsieurooppalainen operaattori. Mallinnuksessa käytetään neljää skenaariota seuraavilla muuttujilla: nopea toteutus vastaan vähittäinen toteutus ja laaja joukko alkupalveluita vastaan pieni joukko alkupalveluita. Tulosten mukaan vähittäinen toteutus UMA-teknologiaa (Unlicensed Mobile Access) käyttäen johtaa korkeampiin kustannuksiin mutta mahdollisesti myös parempiin tuottoihin kuin nopea toteutus ilman UMA:a. Palvelujen varovainen toteutus on parempi vaihtoehto kuin niiden nopea toteutus. Keskitetty signalointi ja piirikytkentäinen yhteenliittäminen aiheuttavat suurimmat kustannukset IMS:n käyttöönotossa. IMS-mobiililaitteiden yleistyminen vaikuttaa voimakkaimmin mallin herkkyyteen. Liikenteen keskittyminen kiiretuntiin, äänipuheluiden määrä ja yhteenliittämisen aste ovat seuraavaksi suurimmat herkkyystekijät.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Kaleelazhicathu, Renjish
Keywords
fixed-mobile convergence, IP Multimedia Sybsystem, incumbent operator, kiinteiden ja mobiiliverkkojen välinen konvergenssi, IP Multimedia Subsystem, perinteinen operaattori, techno-economic analysis, teknis-taloudellinen analyysi
Other note
Citation