Kehityskeskustelu ammatillisen osaamisen kehittämisen keinona. Tarinalliset konstruktiot kehityskeskustelujen tyypeistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
johtaminen, henkilöstöhallinto, henkilöstö, työntekijät, henkilöstön kehittäminen, metsäteollisuus
Other note
Citation