Elektroluminenssinäytön lopputarkastuksen automatisointi CCD-kameramittauksen avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Keywords
Other note
Citation