Projektimuotoisen tarkastustavan vaikutus verotarkastustoiminnan tuloksellisuuteen: case Ravintolaprojekti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tämä tutkielma tutkii miten projektimainen tarkastustapa vaikuttaa verotarkastustoiminnan tuloksellisuuteen Verohallinnon asettamien tuloksellisuuden mittaamiseen keskittyvien mittareiden valossa. Tutkielmassa esimerkkiaineistona toimii Verohallinnon ravintolaprojekti, joka järjestettiin vuosina 2015 ja 2016. Projektia verrataan tavallisiin ravintola-alan verotarkastuksiin, jotka suoritettiin vuoden 2014 aikana. Tutkielman aineisto kerättiin maalis-huhtikuussa 2016 ravintolaprojektin lopussa. Tutkielmaa varten haastateltiin ravintolaprojektin projektivastaavia ja projektiin osallistuneita verotarkastajia. Lisäksi tutkielmaa varten kerättiin aineistoa verotarkastuksen käyttämästä tietojärjestelmästä. Kerättyä aineistoa verrattiin vertailuajankohtaan Verohallinnon mittareiden valossa. Tutkielman aineisto on pääosin kvantitatiivinen, mutta se sisältää myös kvalitatiivisia piirteitä. Tutkielman tulokset viittaavat vahvasti siihen, että projektimainen tarkastustapa parantaa verotarkastustoiminnan tuloksellisuutta tiettyjen mitattavien asioiden osalta. Projektimaisen tarkastustavan kautta on mahdollista puuttua nopeasti sekä kattavasti tiettyyn toimialaan, mutta verotusesitykset saattavat keskittyä projektin työmenetelmien ja työkalujen mukaan. Tämän johdosta tuloksellisuus saattaa laskea joidenkin verolajien osalta.
Description
Thesis advisor
Malmi, Teemu
Keywords
verohallinto, tuloksellisuus, verotarkastus, projekti
Other note
Citation