Jänniteorientointiin perustuva oikosulkukoneen roottorivuon ja vääntömomentin säätömenetelmä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Heikkilä, Samuli
Keywords
voltage source inverter, jännitevälipiirivaihtosuuntaaja, squirrel-cage machine, oikosulkukone, current control, virtasäätö, hysteresis control, kaksipistesäätö, field orientation, kenttäorientointi, direct torque control, suora momenttisäätö, voltage orientation, jänniteorientointi
Other note
Citation