Ground Zero - vaatetustekstiilimallisto ja väritykset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tekstiilitaide
Language
fi
Pages
28+1
Series
Abstract
Suunnittelin ja toteutin opinnäytteenäni kymmenen kankaan tekstiilimalliston vaatetuskäyttöön, sekä kolmet eri väritykset tälle kangaskokoelmalle. Tutkin produktioni kautta värin vaikutusta tekstiilikokoelman tunnelmaan. Tämän lisäksi tarkastelin lähdekirjallisuuden ja haastattelun kautta väritysten tekemisen merkitystä tekstiiliteollisuudessa. Kangasmallistoon kuuluu sekä kudottuja, että painettuja kankaita. Kankaiden värjäämisen hallitseminen oli myös oleellista opinnäytteeni väritysten toteuttamiseksi. Opetus tekstiilitaiteen koulutusohjelmassa on mallistosuunnittelupainotteista, minkä vuoksi koen tämän opinnäytetyön rajauksen tuovan mainiosti esille opiskelemaani tieto- ja taitosisältöä. Teemallisesti mallisto käsittelee ihmisen suhdetta rakennettuun tilaan ja luonnonympäristöön. Inspiraatiomateriaalissa ja valmiissa kankaissa rinnastuvat kaupungin kiilto ja karheus sekä orgaaniset luonnon muodot. Visuaalisen lähdeaineiston kuvat löytyivät maisemavalokuvauksen julkaisuista sekä tämän päivän uutisvirrasta. Kuvat ovat suurimmaksi osaksi dokumentointeja luonnonkatastrofeista, karuista luonnonmaisemista ja hylätyistä asuinalueista. Halusin lähestyä aihetta abstrahoivalla otteella, niin että valmiista kangasmallistosta välittyisi enemmänkin tunnelma ja asenne, kuin selkeän osoittelevat kuvitukset. Toin tematiikkaa esille myös väri- ja materiaalivalintojen avulla. Kokoelman kankaiden henki muuntautuu jokaisessa värityksessä omanlaisekseen. Valmiit kankaat eri värityksissä muodostavat eheät toisistaan vahvasti eroavat kokonaisuudet. Tutkimus-kysymykseen ”Mikä on värien merkitys tekstiilikokoelman tunnelman kannalta?” ei ole absoluuttista vastausta. Opinnäyteprojektini hedelmät kuitenkin todentavat värien mahtavan voiman tunnelmanluomisen keinona.
Description
Supervisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Thesis advisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Keywords
väritykset, tekstiilimallisto, pintasuunnittelu, kudonta, kokoelma, väri
Other note
Citation