Monikanavaäänen muokkaaminen epästandardeja kaiutinkokoonpanoja varten

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHärmä, Aki
dc.contributor.authorPorkka, Oskari
dc.contributor.schoolElektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekuntafi
dc.contributor.supervisorKarjalainen, Matti
dc.date.accessioned2012-03-06T13:43:22Z
dc.date.available2012-03-06T13:43:22Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTämä diplomityö käsittelee monikanavaäänen analyysi- ja hajotelmamenetelmiä. Työn tavoitteena on pystyä muokkaamaan monikanavaäänityksiä uusille kaiutinkokoonpanoille siten, että äänen tilaominaisuudet säilyvät. Teoriataustana työssä ovat ihmiskuulon tilahavainnointiominaisuudet, äänisignaaleihin perustuvat samankaltaisuusmitat sekä suunta-arviot ja informaatioteknologian lähde-erottelumenetelmät. Työ käy läpi kirjallisuudesta löytyviä monikanavaäänen muokkausmenetelmiä. Diplomityön kokeellisen osuuden aloittaa DVD-levyjen analyysi, jolla pyrittiin saamaan tietoa levyjen äänituotannossa käytettävistä menetelmistä myöhempää äänimuunnostekniikoiden kehittämistä varten. Koe osoitti, että kolmen etukanavasignaalin ja kahden takakanavasignaalin välillä on vain harvoin yhteisiä äänikomponentteja. Kompaktien kaiutinkokoonpanojen ominaisuuksia tutkittiin kahdessa kuuntelukokeessa. Ensimmäinen koe tarkasteli eroja eri kolmikanavaisten kaiutinasettelujen välillä. Tavoitteena näissä toistosysteemeissä oli hyödyntää ääniaaltojen heijastuksia huoneen seinistä. Jälkimmäinen kuuntelukoe sovelsi kolmea tunnettua äänimuunnosmenetelmää kolmikanavaiseen kompaktiin kaiutinkokoonpanoon, jonka toistosta saatavaa tilahavaintoa pyrittiin laajentamaan. Kahden metodeista havaittiin parantavan tutkittuja tilaominaisuuksia.fi
dc.description.abstractIn this thesis, analysis and decomposition methods for multichannel audio are studied. The objective of the work is to transform multichannel recordings to new reproduction systems so that the spatial properties of the sound are preserved. Spatial hearing of the human auditory system, signal-based similarity and localization measures, and information-technological source separation methods are described as background theory. Then, different multichannel audio transform methods are reviewed. The experimental part of the work starts with an analysis of DVD recordings to gain helpful information about the production methods of such recordings for further development of audio transform methods. The test reveals that the three frontal channels do not usually share common sound sources with the two rear channels. The properties of compact loudspeaker systems are investigated in two listening tests. The first test studies the differences between three-channel loudspeaker layouts, which exploit the reflections of sound waves from room boundaries. The latter one of the tests applies three transform methods known from the literature to widen the spatial dimensions of a three-channel compact loudspeaker system in comparison to a reference stereo system. These methods are a stereo signal transform method based on signal powers and interchannel cross-correlations, a primaryambient signal decomposition based on principal component analysis (PCA), and directional audio coding (DirAC). The methods were ranked in this descending order of preference by the test subjects.en
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3086
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201203071317
dc.language.isoenen
dc.locationP1fi
dc.programme.majorAkustiikka ja äänenkäsittelytekniikkafi
dc.programme.mcodeS-89
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordmultichannel audioen
dc.subject.keywordstereoen
dc.subject.keywordspatial sounden
dc.subject.keywordspatial hearingen
dc.subject.keywordlocalizationen
dc.subject.keywordaudio codingen
dc.subject.keywordcorrelationen
dc.subject.keywordblind source separationen
dc.subject.keywordprincipal component analysisen
dc.subject.keywordformat conversionen
dc.subject.keywordcompact loudspeaker systemsen
dc.subject.keywordmonikanavaäänifi
dc.subject.keywordstereofi
dc.subject.keywordtilaäänifi
dc.subject.keywordtilakuulofi
dc.subject.keywordsuuntakuulofi
dc.subject.keywordäänikoodausfi
dc.subject.keywordkorrelaatiofi
dc.subject.keywordlähde-erottelufi
dc.subject.keywordpääkomponenttianalyysifi
dc.subject.keywordäänen toistojärjestelmän muunnosfi
dc.subject.keywordkompaktit kaiutintoistojärjestelmätfi
dc.titleMonikanavaäänen muokkaaminen epästandardeja kaiutinkokoonpanoja vartenfi
dc.titleModification of multichannel audio for non-standard loudspeaker configurationsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_37751
local.aalto.idinssi38441
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
urn100050.pdf
Size:
494.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format