Ohjelmistojen jakelu hajautetussa heterogeeniympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee ohjelmistonjakelun nykytilannetta, vallitsevia periaatteita ja uusimpia tuotteita. Ohjelmistonjakelun peruskäsitteet, kuten 'push'-tyyppinen, eli jakelupalvelimen käynnistämä sekä 'pull'-tyyppinen, eli kohdekoneen käynnistämä jakelu, käydään läpi. Ohjelmistonjakelun prosessi seuraa yleensä samaa kaavaa: jakelupaketin teko, jakelun suunnittelu, paketin toimittaminen ja paketin asentaminen kohdekoneessa. Kaikki vaiheet esitellään niihin liittyvine ominaisuuksineen. Työssä tarkastellaan pääasiassa nykyisiä menetelmiä, mutta esitellään myös tulevaisuuden tekniikoita ja näkymiä. Työssä on myös ohjelmistonjakelujärjestelmän vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyssä käydään läpi, mitä toimintoja, ominaisuuksia ja attribuutteja täytyy jakeluohjelmistotuotteen sisältää. Työssä tarkastellaan kolmea ohjelmistojakelutuotetta, jotka ovat: Hewlett-Packardin OpenView Software Distributor, Microsoftin Systems Management Server sekä Nortonin Norton Administrator for Networks, jonka jälkeen pohditaan, minkälaisiin ympäristöihin mikäkin tuote sopii. Tuotteet on valittu työn teettäjän eli Hewlett-Packardin tarpeiden mukaan. Työn loppupuolella esitellään myös eräs ohjelmistonjakeluprojekti Suomessa. Työn tulos auttaa monia Hewlett-Packard Oy:n osastoja. Niin myynti kuin tukitoimintojenkin puolella kaivataan tietoa ohjelmistonjakelutuotteiden ominaisuuksista ja niistä tarpeista, jotka nämä tuotteet täyttävät. Ohjelmiston tukipuolella on tärkeätä tietää minkälaisista tuotteista on kyse ja lisäksi työ tarjoaa hyvän pohjan tuotteiden teknisemmän puolen jatkokoulutukselle.
Description
Supervisor
Karila, Arto
Thesis advisor
Komulainen, Hannu
Keywords
software distribution, ohjelmistonjakelu, SMS, SMS, NAN, NAN, DTA, DTA, SD, SD
Other note
Citation