Spatial Tabletop Interactions for collocated mobile devices

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 51 s. + liitt. 19
Series
Abstract
Lähdimme tutkimaan uutta interaktiivistä pöytäjärjestelmää. Rakensimme sille siirreltävän jalustan ja järjestimme brainstorming session uusien käyttöideoiden löytämiseksi. Löysimme neljä yleistä käyttöympäristöä, joista kaikkein suosituimmasta - baari, kahvila ja ravintola ympäristöstä - päätimme toteuttaa pari ideaa käytännössä. Toteutimme air hockey pelin ja kuvien manipulointi ohjelman. Järjestimme käyttäjätestit selvittääksemme järjestelmän yleistä hyväksyttävyyttä ja kehittämiämme interaktiometodien laatua. Käyttäjät pitivät järjestelmää hauskana ja helppokäyttöisenä. Opimme myös miten interaktimetodeitamme voidaan parantaa. Tulevaisuudessa ohjelmia kehitetään paremmiksi ja järjestetään mahdollisesti kenttätesti baarissa tai kahvilassa.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Rohs, Michel
Keywords
interactive tabletop system, interaktiivinen pöytäjärjestelmä, mobile devices, kannettavat laitteet, collaborative interactions, yhteinen vuorovaikutteisuus
Other note
Citation