Käyttäjäkeskeinen suunnittelu teollisuusorganisaatiossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2004
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Teollisuus, Tuotekehitys, Käytettävyys, Suunnittelu, Design management
Other note
Citation