Designing user experience for a semantic media service - A case study of stories related to school excursions

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorBäck, Asta
dc.contributor.authorNäkki, Pirjo
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorNieminen, Marko
dc.date.accessioned2020-12-05T09:57:00Z
dc.date.available2020-12-05T09:57:00Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTämä diplomityö tehtiin VTT:llä osana projektia Rich semantic media for private and professional users (RISE), jossa tutkitaan, miten käyttäjien tuottamaa sisältöä ja kaupallisia mediasisältöjä voitaisiin yhdistää semanttisen webin teknologioita hyödyntäen. Semanttinen web tarjoaa uusia mahdollisuuksia mediasisällön käsittelyyn ja esittämiseen, mikä vaikuttaa myös mediapalvelujen käyttäjäkokemukseen. RISE-projektissa semanttisen mediapalvelun ideaa havainnollistetaan Matkamasiina-konseptin avulla. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten Matkamasiinan käyttäjäkokemus muodostuu ja miten sitä voidaan kehittää. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin koululaiset, jotka voivat Matkamasiinan avulla hakea kouluretkiin liittyvää tietoa ja tehdä omia matkakertomuksia. Teoriatarkastelun perusteella laadittiin malli semanttisten mediapalvelujen käyttäjäkokemuksesta, joka oli pohjana käyttäjätutkimukselle. Käyttäjien tarpeita ja odotuksia kartoitettiin artefaktihaastattelun, havainnoinnin, kollaasin ja metadatatestin avulla. Kehitteillä olevan prototyypin käyttäjäkokemusta arvioitiin paritesteillä. Käyttäjäkokemuksen perustana ovat käyttäjien tarpeet ja odotukset. Kouluretkillä tiedonhaun tarpeet vaihtelevat paljon, joten Matkamasiinan tulee tarjota joustavia mahdollisuuksia tiedonhakuun ja erityyppisten esitelmien tekoon. Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa olennaisesti myös mediasisältö, jonka arvo riippuu sen sopivuudesta käyttötilanteeseen. Sisältöjen kiinnostavuutta käyttäjät arvioivat erityisesti kuvien ja otsikoiden perusteella. Myös palvelun käytettävyys vaikuttaa keskeisesti käyttäjäkokemuksen muodostumiseen. Käyttäjien kokemus prototyypistä oli pääosin myönteinen, ja uudenlainen tapa hakea tietoa koettiin hyväksi. Metadatan lisääminen kuviin oli oletettua helpompaa, mutta käyttäjät toivoivat palvelun tarjoavan kuviin oheistietoa myös automaattisesti. Kaikilta osin palvelun idea ei ollut käyttäjille selkeä, ja sen kehittämiseksi esitetään parannusehdotuksia. Matkamasiinaan tulisi lisätä muun muassa yhteisöllistä sisällöntuotantoa tukevia piirteitä sekä tehtäviä. Tarinat kiinnostavat käyttäjiä eniten matkan aikana, joten jatkokehityksessä on syytä selvittää mahdollisuuksia tiedon tarjoamiseen myös paikan päällä.fi
dc.format.extent101+13
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93800
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120552635
dc.language.isofien
dc.programme.majorKäytettävyystutkimusfi
dc.programme.mcodeT-121fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keyworduser experienceen
dc.subject.keywordkäyttäjäkokemusfi
dc.subject.keyworduser experience designen
dc.subject.keywordkäyttäjäkokemuksen suunnittelufi
dc.subject.keywordSemantic Weben
dc.subject.keywordsemanttinen webfi
dc.subject.keywordmetadataen
dc.subject.keywordmetadatafi
dc.subject.keywordsemantic media serviceen
dc.subject.keywordsemanttinen mediapalvelufi
dc.subject.keywordtravel storiesen
dc.subject.keywordmatkakertomuksetfi
dc.titleDesigning user experience for a semantic media service - A case study of stories related to school excursionsen
dc.titleKäyttäjäkokemuksen suunnittelu semanttiseen mediapalveluun - Tarkastelussa kouluretkien tarinatfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthyes
local.aalto.digifolderAalto_00321
local.aalto.idinssi32170
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Näkki_Pirjo_2006.pdf
Size:
51.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format